Duurzaamheid & kwaliteit

Duurzaamheid

Als producent van verantwoorde sport-, speelvoorzieningen, valondergronden, park- en straatmeubilair, voelt Sicuro Speeltoestellen zich als bedrijf verantwoordelijk om op een duurzame manier om te gaan met mens, materiaal en milieu. Die betrokkenheid zit al van oudsher in ons bedrijf, mede doordat wij in 1998 zijn ontstaan uit een voormalige afdeling van de sociale werkvoorziening, Helso Rondhout. Uit die tijd stamt onze betrokken bij mens en milieu, wat ook in de huidige tijd nog belangrijke pijlers zijn in onze organisatie.

Ook in de keten nemen wij onze verantwoordelijkheid en verminderen we de eventuele effecten van onze producten, diensten en werkprocessen proactief. Dit onder meer door nauwe samenwerking met onze stakeholders. Zo is duurzaamheid iets wat terug te zien is binnen onze organisatie, onze klanten, relaties en leveranciers. Hierbij streven wij naar continue verbetering op basis van de volgende pijlers:

  1. Integriteit
  2. Respect voor mensen
  3. Respect voor onze planeet
  4. Respect voor de samenleving

Duurzaamheidspijlers

De gekozen thema’s binnen de vier pijlers waarop de nadruk wordt gelegd, is het resultaat van een continue afweging. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Waar hebben we impact?
  • Wat verwachten stakeholders van ons?
  • Waar kunnen we net dat beetje extra doen?

Onderstand wordt per pijler aangegeven op welke thema’s onze voornaamste focus ligt.

1. Integriteit

Sicuro onderneemt maatschappelijk verantwoord, met aandacht voor mens, mensenrechten en de maatschappij. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hiervoor, werken transparant en met respect voor de belangen van onze stakeholders. Aan de hand van de MVO-principes uit ISO 26000 (in voorbereiding) en het bepalen en behalen van onze doelen, wordt altijd gewerkt conform:
1.1 Wet- en regelgeving, richtlijnen en (inter-)nationale gedragsnormen;
1.2 De regels van duurzaam ondernemen.
(zie Duurzaamheidsverklaring voor verdere toelichting)

2. Respect voor mensen

Sicuro streeft ernaar zijn medewerkers ten alle tijden een veilige en gezonde werkomgeving en arbeidsomstandigheden te bieden. Daarnaast vinden wij het van belang om, wanneer mogelijk, mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in onze werkzaamheden en te leren van en investeren in onderwijs, door het bieden van stages en begeleiden van projecten. Daarnaast blijven wij luisteren naar- en leren van onze medewerkers, zodat wij onze werkomgeving nog verder kunnen optimaliseren, voor meer werkgenot en betere prestaties. Dit omdat wij van mening zijn dat onze medewerkers voor een groot deel de tevredenheid bepalen van onze klanten. Daarom hebben wij van Sicuro extra aandacht voor:
2.1 Een veilige en gezonde werkomgeving;
2.2 Arbeidsparticipatie en diversiteit;
2.3 Onderwijs;
2.4 Medewerkersbetrokkenheid.
(zie Duurzaamheidsverklaring voor verdere toelichting)

3. Respect voor onze planeet

Sicuro wil zo duurzaam mogelijk ondernemen. We gebruiken intern steeds minder energie, nemen zoveel mogelijk duurzame energie af, gaan bij vervanging voor binnen budget en eisen zo schoon mogelijke bedrijfsauto’s, stimuleren circulair produceren en voeren zo duurzaam mogelijk af. Door zo duurzaam mogelijke producten en diensten te bieden, helpen wij meteen onze klanten met steeds duurzamer ondernemen. Zo staan wij samen voor een betere wereld voor iedereen! In ons milieubeleid hebben wij aandacht voor:
3.1 Energiegebruik en CO2-uitstoot reduceren;
3.2 Grondstoffen besparen en circulair produceren of afvoeren;
3.3 Milieuvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
(zie Duurzaamheidsverklaring voor verdere toelichting)

4. Respect voor de samenleving

Sicuro draagt zijn steentje bij aan de samenleving, waarbij onze focus voornamelijk ligt op Nederland, Noordelijk België en daarbij ligt de voornaamste focus op de lokale gemeenschap. Sociale en economische ontwikkeling is nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarom vormt dat de basis van onze betrokkenheid en activiteiten. De maatschappelijke thema’s waar Sicuro zich op richt en medewerkers voor uitnodigt om een actieve rol in te vervullen zijn:
4.1 Stg. De Speeltuinbende;
4.2 Stg. Peel Missie Tour;
4.3 Lokale initiatieven.
(zie Duurzaamheidsverklaring voor verdere toelichting)

Lokaal

Sicuro produceert alle toestellen zelf in eigen land wat de werkgelegenheid in Nederland weer ten goede komt. Daarbij werken wij ook zoveel mogelijk samen met Nederlandse en vaak zelfs lokale ondernemers. Ook de inkoop doen wij zoveel mogelijk in eigen land en de eigen regio.

Productieproces

Vanwege de langere levensduur werkt Sicuro zoveel mogelijk met Robina hardhout. Het spintvrij geschuurde Robiniahout dat bij ons bewerkt en verwerkt wordt heeft een duurzaamheidsklasse I. Dit betekent dat het hout ondanks weersinvloeden een levensduur heeft van ca. 20 tot 25 jaar, zelfs op de grens van het maaiveld. Het gebruik van duurzaam hardhout heeft onze voorkeur vanwege de hogere kwaliteit en dit zullen wij in de meeste gevallen dan ook adviseren.

Sicuro voelt zich als bedrijf verantwoordelijk om op een duurzame manier om te gaan met materiaal en milieu. Daarom maken wij ten alle tijden gebruik van hout afkomstig uit gebieden die voldoen aan de geldende Europese regelgeving omtrent duurzame houtkap en ‘good forest management’. Onze leveranciers leveren ons hout met en zonder FSC ® of PEFC-label, waarbij in ons CRM/ERP-systeem gedocumenteerd wordt welk hout met en zonder label geleverd is. Sicuro is als organisatie FSC ® CoC (Chain of Custody) geaccrediteerd. Daarnaast geven onze leveranciers aan dat al hun hout voldoet aan de TPAS en geldende Europese regelgeving. Levering van toestellen geproduceerd met FSC ® gelabeld hout is mogelijk tegen meerprijs, waarbij de bijbehorende inkoopfacturen met vermelding van CoC-certificaat kunnen worden overhandigd.

Kwaliteit

Wij van Sicuro zijn als producent / leverancier voorzien van het door het SKH verstrekte KOMO BRL 9921 Procescertificaat voor de productie en plaatsing van ‘Speeltoestellen, plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud’. Hierbij werken wij volgens ons KVGM-systeem (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Systeem) om onze processen en producten te waarborgen en verbeteren.

Middelbaar en hoger onderwijs

Naast de keuze voor verantwoorde producten en productieprocessen hechten wij bij SICURO erg veel waarde aan samenwerkingen met het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Zo bieden wij stageplekken voor onder andere de houtverwerkende industrie en doen wij onderzoek met het hoger onderwijs zoals onder andere de Haagse Hogeschool en de Radboud Universiteit. Dit om studenten de mogelijkheid te bieden mee te lopen in de praktijk en om gezamenlijk tot innoverende inzichten te komen.