Speeltoestellen schoolplein

Speeltoestellen voor een schoolplein gezocht? Wij hebben veilige, aantrekkelijke en betaalbare speeltoestellen voor uw school. Een schoolplein zonder toestellen of voldoende speelruimte is als een klas zonder meester of juf. Kinderen hebben het nodig om zich buiten uit te leven, voldoende te bewegen en daarna weer fris en ontspannen te kunnen leren. Met onze veelzijdige speeltoestellen voor op een schoolplein motiveren we kinderen van alle leeftijden om lekker te bewegen.

Maar waar voldoet een goed schoolplein aan?

Het lijkt heel simpel een schoolplein in te richten, maar zo eenvoudig is het nog niet. Zo zijn er diverse studies gedaan in de loop der tijd, waaruit Acquire Publishing enkele belangrijke conclusies heeft kunnen trekken. De volgende punten zijn daaruit als belangrijk naar voren gekomen en worden zoveel mogelijk meegenomen in onze ontwerpen:

  1. Er moet ruimte zijn om te spelen. Hiervoor wordt een oppervlakte voorgeschreven van 3m2 per kind, met een minimum beweegruimte van 300m2. Geef kinderen dus beweegruimte!
  2. Groen op schoolpleinen, heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Groen schept een band tussen kinderen en kan gebruikt worden als leeromgeving.
  3. Het moet gezond zijn. Een gezond schoolplein daagt kinderen uit om te bewegen, maar is daarnaast ook groen en rookvrij. Ook de ligging naast een drukke weg is daarbij minder wenselijk.
  4. Een bron van inspiratie. Ruimte en speeltoestellen zijn één ding, maar daarnaast moet het kinderen inspireren en ze uitdagen hun vrijheid en zelfstandigheid, samen te ontwikkelen en versterken. Zoals van kinderen in de huidige tijd verwacht wordt!
  5. Uitdaging, is daarbij belangrijk. Een kind moet verrast kunnen worden en natuurlijke elementen als water, zand en groen, gecombineerd met beton of andere materialen en structuren helpt hierbij. Een speelplein moet uitdagen tot ontdekken!
  6. Pestvrij. Al is een schoolplein nog zo mooi. Als een kind er niet van kan genieten heeft dit allemaal geen enkele invloed meer op haar/zijn welzijn. Een goede inrichting van het schoolplein kan pestgedrag verminderen.
  7. Rookvrij. Zoals bij punt drie al werd aangegeven is de gezondheid van belang, maar ook moeten kinderen het goede voorbeeld krijgen. Daarom alle schoolpleinen rookvrij!
  8. Ontmoetingsplek. Schoolpleinen zijn ideale plekken om te ontmoeten. Wanneer deze ook buiten schooltijd vrij toegankelijk zijn, kan iedereen daarvan genieten en biedt het speel, beweeg en ontmoet plezier voor heel de buurt.

Al onze speeltoestellen voor school voldoen aan alle verplichte normeringen en zijn duurzaam ontwikkeld en geproduceerd. Bent u op zoek naar schoolplein toestellen, bekijk hier onze producten, download catalogussen of vraag ons om advies. We horen graag van u!