Gehandicapte speeltoestellen en inclusive play

Sicuro vindt dat spelen en bewegen leuk moet zijn voor iedereen, ongeacht de leeftijd of beperking. Waarbij samen spelen tussen alle kinderen zoveel mogelijk zou moeten worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Spelen is rennen, springen, vliegen, ravotten, de wereld ontdekken en weer opstaan zonder gevaren. Spelen is oefenen, krachten en behendigheid meten met andere kinderen. Het leren kennen van elkaar en vertrouwensbanden opbouwen is daarbij iets wat zeker niet mag ontbreken. Om dit mogelijk te maken zijn gehandicapten geschikte speeltoestellen soms van grote toegevoegde waarde.

Spelen doe je samen, ongeacht een handicap of beperking! 

Neem contact met ons op om een ontwerp te laten maken

De ideale samenspeelplek

Om uw ideale samenspeelplek te realiseren biedt Sicuro ook diverse speeltoestellen voor gehandicapten, adviesdiensten en begeleiding. Zo ontwerpen wij een speelplek of een speeltoestel voor gehandicapten wanneer gewenst op maat, maar ook begeleiding en advies bij burgerparticipatie behoren hierbij tot de mogelijkheden. Wij gaan uit van de mogelijkheden die een kind heeft, zonder te veel de aandacht te leggen op de beperkingen. Dit samen met een geschikte omgeving om samen spelen onder kinderen met en zonder een handicap te bevorderen, heeft dan ook onze voorkeur.

Om inclusief spelen zo goed mogelijk terug te laten komen, werken wij samen met De Speeltuinbende, voormalig onderdeel van NSGK (Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind). Eventueel kan er samen met De Speeltuinbende getest worden hoe inclusief uw speelplek is en wat daaraan nog verbeterd kan worden.

Het aanbod

Sicuro creëert sport- en speelplekken in natuurlijke en stedelijke omgeving met toestellen uit het basisassortiment of op maat. Daarbij zijn de (modulaire) basistoestellen aanpasbaar op diverse situaties, waardoor er ook gemakkelijk geschakeld kan worden op handicap toegankelijkheid en samen spelen. Zo zijn in het assortiment ook speeltoestellen voor gehandicapten, bijvoorbeeld een rolstoeldraaimolen, rolstoeltoegankelijk fort en een volgelnestschommel te vinden, maar ook zintuigen prikkelende speelelementen zijn mogelijk.

Bent u op zoek naar een speeltoestel voor gehandicapten, vraag naar onze gehandicapten geschikte speeltoestellen.

Sicuro als beloftemaker van het SamenSpeelAkkoord

Sicuro is één van de beloftemakers van het SamenSpeelAkkoord, een initiatief waarbij organisaties en bedrijven de belofte maken om zich in te zetten om alle kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen. En dan vooral ‘samen spelen’! Voor veel kinderen met een beperking is het helaas nog altijd moeilijk om buiten (samen) te spelen. Sicuro zet zich in om dit te verbeteren door mee de volgende drie ambities te realiseren:

  1. Een inclusieve cultuur
  2. Meer samenspeelplekken
  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

Handicap toegankelijkheid en inclusive play in gemeentelijk speelbeleid

Om handicap-toegankelijkheid en inclusive play zoveel mogelijk te stimuleren, moet hier eerst meer aandacht voor komen. Dit kan onder meer door het creëren van bewustwording, waarnaar men gemakkelijker over gaat tot actie. In onderstaand onderzoek, uitgevoerd door Nick Althuizen – één van onze medewerkers – vindt u meer over inclusive play en speelbeleid.

Zie hieronder het verkorte artikel over ‘Inclusive Play: Bewustwording en actie door speelbeleid’ en de ‘SamenSpeelBelofte’ van Sicuro.

Inclusive Play: bewustwording en actie door speelbeleid

PDF download

Samenspeelbelofte Sicuro

PDF download