Scholen & kinderdagverblijven

Scholen en kinderdagverblijven dienen een buitenruimte te hebben die is ingericht om kinderen vrij te laten spelen. Want opgroeien is leren je evenwicht te bewaren, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dit om je mentale en fysieke grenzen te leren kennen en risico’s in te leren schatten. Het onder niveau bewegen is in toenemende mate een probleem bij peuters en kleuters, maar ook bij iets oudere kinderen neemt bewegingsarmoede toe. Vallen wordt als gevaar gezien in plaats van een risico wat ze moeten leren om zelf in te schatten.

Sicuro maakt speelplekken voor scholen en kinderdagverblijven waarbij kinderen zelf kunnen ontdekken, rennen, springen en ja ook vallen. Zo krijgen kinderen de kans zichzelf te ontwikkelen op fysiek en metaal niveau en komen ze in aanraking met de buitenlucht en natuur.  Zo willen we elk kind de kans geven om zich al spelend klaar te maken voor het leven na het kind zijn.

Zo hebben wij van Sicuro al diverse speelplekken gecreëerd bij scholen en kinderdagverblijven, waarvan enkele voorbeelden hieronder te vinden zijn. Heeft u nog vragen of zou u graag meer referenties zien? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Sicuro Sport- en speelplek ontwerpboekje

Om een zo goed mogelijk eindresultaat te krijgen is het van belang om als eigenaar/beheerder samen met de kinderen te kijken naar de ideeën, wensen en eisen. Om hierbij te helpen heeft Sicuro het SPORT- EN SPEELPLEK ONTWERPBOEK opgesteld, op basis van onze ervaring en onder meer door TNO gepubliceerde rapporten. Hierin kan men een Programma van Wensen en Eisen samenstellen, aangevuld met inspiratiefoto’s en afbeeldingen. De medewerkers van Sicuro gebruiken deze gegevens weer als leidraad voor het ontwerp.

Het uitwerken van uw speelplek wordt, afhankelijk van de situatie, uitgebeeld aan de hand van plattegronden, situatietekeningen en/of schetsen. Het digitaal op kaart intekenen van de toestellen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Neem contact met ons op voor advies of om een ontwerp te laten maken