Veiligheid bij speeltoestellen

Wettelijk voorgeschreven Veiligheidseisen

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de veiligheid van speeltoestellenen en speelomgeving. Ook zijn er criteria aangeven voor het onderhoud hieraan. De wetgever heeft vastgesteld dat de beheerder verantwoordelijk is voor plaatsing, onderhoud en de periodieke inspecties. Destijds is deze Algemene Maatregel van Bestuur voor veiligheid van Speeltoestellen en Attractietoestellen in de Staatscourant bekend gemaakt.

Het complete assortiment speeltoestellen en valdempende ondergronden van SICURO is gecertificeerd door TUV Nederland. Dit instituut is aangewezen door de Raad voor Accreditatie conform het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Elk speeltoestel heeft een uniek typegoedkeuring nummer en het wettelijk verplichte identificatieplaatje. Bij de plaatsing zal het identificatieplaatje met typegoedkeuringsnummer aangebracht worden op uw speeltoestel. Tevens wordt aan U een logboek voor het onderhoud van het speeltoestel uitgereikt. Hiermee is gegarandeerd dat uw speeltoestel aan de wettelijk voorgeschreven normen voldoet.

Procescertificaten

Proces certificatie van speeltoestellenproducenten geschiedt op vrijwillige basis en gaat veel verder dan een typekeuring. Om een certificaat te behalen moet een producent onder andere beschikken over een goed functionerend kwaliteitssysteem. Hiermee is gewaarborgd dat goedgekeurde speeltoestellen blijvend aan de eisen voldoen. SICURO is in het bezit van het KOMO procescertificaat voor speeltoestellen, productie, plaatsing, aanleg, inspectie, onderhoud en valondergronden.

Naast het KOMO procescertificaat is SICURO ook in het bezit van andere certificaten op het gebied van plaatsing, aanleggen van (valdempende) ondergronden, inspectie en onderhoud van speeltoestellen. SICURO voldoet aan de Europese normen NEN-EN-1176 en NEN-EN-1177, alsmede aan de geldende Europese regels die voor de accreditatie zijn vastgesteld en goedgekeurd in de BRL 9921.

Mede door het behalen van de bovenstaande procescertificaten, mag SICURO zich een specialist noemen in het vervaardigen, plaatsen, inspecteren en onderhouden van speeltoestellen en ondergronden.

Nazorg en Service

In het kader van de duurzaamheid en de veiligheid wordt er binnen SICURO veel prioriteit gegeven aan de nazorg aan onze producten. Wanneer u wenst komt onze inspecteur bij u de speeltoestellen controleren en maakt een rapport op. Dit rapport is tevens een document voor uw logboek dat door SICURO bij plaatsing wordt aangeleverd. Op verzoek wordt u gelijk na de inspectie een onderhoudsbegroting aangeboden. Nadat het eventuele onderhoud is uitgevoerd kunt u er weer zeker van zijn dat uw speeltoestel aan alle huidige veiligheidseisen voldoet. Hiermee is een verantwoord beheer en speelgenot gewaarborgd.

Garantie
Al onze speeltoestellen zijn volgens de hoogste veiligheidseisen en kwaliteitseisen geproduceerd (zie ook ‘procescertificaten’). Dit levert, mits goed onderhoud wordt gepleegd, een vergroting op van de duurzaamheid.
De garantieduur en voorwaarden kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden.

Branchevereniging en samenwerkingen
SICURO is lid van de branchevereniging SPELEN, een organisatie die samenwerken en kennisdelen onder organisaties in de spelen-branche helpt te bewerkstelligen om zo de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast zijn wij ook als erkend leverancier aangemerkt door de NUSO.