Speelplaats laten ontwerpen bij Sicuro

Ook voor het ontwerpen van uw speelplek of een toestel op maat bent u bij Sicuro aan het juiste adres. Omdat fantasie en creativiteit belangrijke pijlers zijn in spelen, laten wij dat ook bij onze ontwerpen tot uiting komen.

Zo gaan we samen met u eerst ‘luchtkastelen’ bouwen en deze daarna op de grond zetten.

Dit houdt in dat wij eerst samen met u gaan kijken naar uw wensen en eisen zonder ons te laten beperken door budget en regelgeving. Daarna gaan we het ontwerp maken en dit ‘kneden’ tot het past binnen de geldende regelgeving en uw budget, met daarbij zo min mogelijk afbreuk te doen aan uw wensen, eisen en het ontwerp. Zo houden wij duurzaamheid, veiligheid, uitdaging, speelgenot en esthetiek in balans in onze ontwerpen en de uitvoering daarvan.

Neem contact met ons op om een ontwerp te laten maken

Uw wensen en eisen staan voorop!

Wie weet er nu beter wat u wilt dan u of de kinderen/gebruikers zelf? Daarom luisteren wij naar u en gaan wij met uw uitgangspunten aan de slag. Samen met onze jaren lange ervaring met het ontwerpen en maken van speelplekken en onze kennis van de regelgeving brengen we dit dan tot een concept en later definitief ontwerp. Hierin zitten dan de door u aangegeven speelelementen of toestellen, passend binnen de beschikbare ruimte, zo ontworpen dat deze zo optimaal mogelijk wordt benut en er een blijvend uitdagende speelplek ontstaat.

Wat vinden wij daarbij van belang?

  • Speelgenot
  • Bewegen stimuleren
  • Fysieke en mentale ontwikkeling
  • Uitdaging
  • Veiligheid
  • Iedereen kan meespelen (ook met een beperking)!

Van Sicuro vinden wij het van belang dat ieder kind de mogelijk heeft tot spelen, bij voorkeur samen met anderen! Daarom houden wij zoveel mogelijk rekening met het spel van mindervalide en hoe zij betrokken kunnen worden in het samenspel met anderen. Als leidraad hiervoor worden de tips uit de Speeltuinbendewijzer van NSGK aangehouden.

Sicuro Sport- en speelplek ontwerpboekje

Om een zo goed mogelijk eindresultaat te krijgen is het van belang om als eigenaar/beheerder samen met de kinderen te kijken naar de ideeën, wensen en eisen. Om hierbij te helpen heeft Sicuro het SPORT- EN SPEELPLEK ONTWERPBOEK opgesteld, op basis van onze ervaring en onder meer door TNO gepubliceerde rapporten. Hierin kan men een Programma van Wensen en Eisen samenstellen, aangevuld met inspiratiefoto’s en afbeeldingen. De medewerkers van Sicuro gebruiken deze gegevens weer als leidraad voor het ontwerp.

Het uitwerken van uw speelplek wordt, afhankelijk van de situatie, uitgebeeld aan de hand van plattegronden, situatietekeningen en/of schetsen. Het digitaal op kaart intekenen van de toestellen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Maatwerk toestel ontwerp tegen catalogusprijzen!

Het uitwerken van uw speelplek wordt, afhankelijk van de situatie, uitgebeeld aan de hand van plattegronden, situatietekeningen en/of schetsen. Het digitaal op kaart intekenen van de toestellen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Maatwerk toestel ontwerp tegen catalogusprijzen!
Buiten ons standaard assortiment is Sicuro gespecialiseerd in het produceren van maatwerk sport- en speeltoestellen. Hierbij wordt er naar wens van de klant een toestel ontworpen en geproduceerd wat aan alle regelgeving voldoet om zo ook bij maatwerk toestellen de veiligheid te waarborgen, zonder dat dit het speelplezier teniet doet.

Het ontwerp van het toestel kan, afhankelijk van de situatie, verbeeld worden door middel van schetsen of 3d tekeningen in SolideWorks.