+31(0)492-599030    

Spelen doe je samen, ongeacht een handicap of beperking! 

SICURO bied zekerheid in speeltoestellen, waarbij spelen en bewegen leuk moet zijn voor iedereen, ongeacht de leeftijd of beperking. Waarbij samen spelen tussen alle kinderen zoveel mogelijk zou moeten worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Spelen is rennen, springen, vliegen, ravotten, de wereld ontdekken en weer opstaan zonder gevaren. Spelen is oefenen, krachten en behendigheid meten met andere kinderen. Het leren kennen van elkaar en vertrouwensbanden opbouwen is daarbij iets wat zeker niet mag ontbreken.

Om uw ideale inclusieve speelplek te realiseren biedt SICURO ook diverse advies diensten en begeleiding. Ontwerpen op maat, maar ook begeleiding en advies bij burgerparticipatie behoren hierbij tot de mogelijkheden. Wij gaan uit van de mogelijkheden die een kind heeft, zonder te veel de aandacht te leggen op de beperkingen. Dit samen met een geschikte omgeving om samen spelen onder kinderen met en zonder een handicap te bevorderen, heeft dan ook onze voorkeur.

Om inclusief spelen zo goed mogelijk terug te laten komen, werken wij samen met De Speeltuinbende, voormalig onderdeel van NSGK (Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind). Eventueel kan er samen met de speeltuinbende getest worden hoe inclusief uw speelplek is en wat daaraan nog verbeterd kan worden.

Het aanbod
SICURO creëert sport- en speelplekken in natuurlijke en stedelijke omgeving met toestellen uit het basisassortiment of op maat. Daarbij zijn de (modulaire) basistoestellen aanpasbaar op diverse situaties, want elke speelplek is weer anders, waardoor ook gemakkelijk geschakeld kan worden op handicap toegankelijkheid en samen spelen. Zo zijn in het assortiment bijvoorbeeld een rolstoeldraaimolen, rolstoeltoegankelijk fort en een volgelnestschommel te vinden, maar ook zichtuigen prikkelende speelelementen zijn mogelijk.

Vraag naar onze toegankelijke inclusieve speeltoestellen.

Inclusive Play01

  

Handicap toegankelijkheid en inclusive play in gemeentelijk speelbeleid.

Om handicap toegankelijkheid en inclusive play zoveel mogelijk te stimuleren, moet hier eerst meer aandacht voor komen. Dit kan onder meer door het creeren van bewustwording, waarnaar men gemakkelijker over gaat tot actie. In onderstaand onderzoek, uitgevoerd door Nick Althuizen één van onze medewerkers, vind u meer over inclusive play en speelbeleid.  speeltuinbende logo 

pdfInclusive Play: Bewustwording en actie door speelbeleid