contact  +31(0)492-599030                     BROCHURES                    Mail CONTACT 

vinkje    Hoge kwaliteit producten   vinkje    Sterk in maatwerk    vinkje    Gedegen advies en begeleiding     vinkje    Ruim 20 jaar ervaring      vinkje    Eerlijk & betrouwbaar     vinkje    Veilig & uitdagend     vinkje    Gecertificeerde medewerkers

NEN-EN 1176 en 1177 Normen

Beheerders en/of eigenaren van speelplekken zijn volgens de NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177 normeringen verplicht om minimaal één keer per jaar inspecties aan hun speeltoestellen uit te voeren en wanneer nodig onderhoud of reparaties te laten verzorgen. Dit zodat hun speelplek ten alle tijd veilig is en in een goede staat verkeerd.

De inspecties worden in de volksmond ook wel eens ‘keuring speeltoestellen’ genoemd, echter wordt een keuring geregeld door de leverancier van het toestel. Deze wordt uitgevoerd door een AKI (aangewezen keuringsinstelling), waarna er als alles goed is een certificaat wordt afgegeven. Zelf bent u alleen verantwoordelijke voor de inspectie van uw speeltoestellen.

Sicuro adviseert u om, in het geval van intensieve bespeling, 2 keer per jaar (halfjaarlijks) een inspectie van uw speeltoestellen en ondergronden uit te laten voeren. Hierbij wordt gekeken of een toestel aan de normen voldoet en speelveilig is. Tevens wordt de (valdempende) ondergrond gecontroleerd en er wordt gekeken naar de speelomgeving, zoals: hekwerken, bestrating, straatmeubilair, aanwezige kunstobjecten, beplanting etc. De inspecties worden uitgevoerd door een deskundige inspecteur en geven u een goed inzicht in de veiligheid van uw speeltoestellen. Zowel binnen- als buiten toestellen vallen onder de wetgeving.

Sicuro is proces gecertificeerd en heeft een kwaliteitssysteem voor inspectie en plaatsing van speeltoestellen, aanleg van valdempende ondergronden, onderhoud en productie. Daarnaast zijn onze inspecteurs opgeleid door Stichting Veilig Spelen (SVS), waarbij één van onze inspecteurs geregistreerd staat als SVS Register Inspecteur Spelen 2-sterren. Dit is de hoogst behaalbare accreditatie voor inspecteurs van speeltoestellen en speelplekken. Via de website van SVS kunt u zien dat de betreffende inspecteur geaccrediteerd is.

komo     svs logo  

Inspectierapporten

De inspecties van uw speeltoestellen worden overzichtelijke weergegeven, met daarbij aangegeven of een toestel in orde of niet in orde is, maar ook welke maatregelen er eventueel nodig zijn om het toestel weer in orde te maken. Dit geldt ook voor de ondergronden. Deze rapporten worden kort en bondig opgesteld door onze vakmensen in het SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem en wanneer toegelicht met foto’s. Zo is het transparant en zijn constateringen eenvoudig in te zien, zodat er tijdig actie kan worden ondernomen.

Desgevraagd stelt Sicuro een offerte op waarin alle werkzaamheden voor reparatie zijn omschreven met een prijsopgave, zodat u zelf uw keuze kunt maken om de uitvoering in gang te zetten.

Logboek

Als beheerder of eigenaar van een openbare speelgelegenheid moet u, door inspecties en onderhoud, zorg dragen voor een veilige speelplek. Om dit aantoonbaar te maken is het de beheerder/eigenaar aan te raden om een logboek bij te houden, wat zowel hardcopy of digitaal kan. Hierin worden de technische gegevens zoals certificaten (afkomstig van de keuring van speeltoestellen), inspectierapporten etc. van uw speeltoestel(len) en ondergronden weergegeven, evenals alle incidenten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Verder kunt u de zelf uitgevoerde periodieke visuele controles (beheerdersinspecties) registreren. Hiermee geeft een goed bijgehouden logboek u een sterke positie als het gaat om aansprakelijkheid bij ongevallen.

SecurePlay logo

Het SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem van SICURO is een digitaal logboek en sinds enige tijd gratis te gebruiken voor klanten met een inspectiecontract voor hun speelplek(ken).

Het online beheersysteem helpt u met het tijdig inspecteren en onderhouden van uw speelplek en het monitoren van de status van de toestellen en ondergronden. Het systeem attendeert u op de benodigde acties, helpt met het inplannen van onderhoud en inspecties en geeft overzichten van de uitgevoerde acties en gemaakte kosten. Dit om uw speelplek veilig en netjes te houden en goed beheer aantoonbaar te maken.

pdfBrochure SecurePlay

Mocht u meer vragen hebben over die inspecties van speeltoestellen of graag een offerte ontvangen voor het inspecteren en/of beheren van uw speelplek? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.